Sözlükte "bölüm" ne demek?

1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım; çağ, devir.
2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departmanbölüm

Cümle içinde kullanımı

Asıl yalıya bitişik bir binada, belki de eski selamlık bölümünde idiler.
- R. H. Karay

Bölüm kelimesinin ingilizcesi

n. section, chapter, part, category, division, class, department, instalment, installment, cantle, compartment, desk, episode, fraction, fragment, portion, segment, septum, sequence, side, squad, quotient

--Reklam--